Druk de pagina
Email de pagina
Site Map

BMP

Belgische Bouwmaterialen Producenten

In 1989 besloten meerdere federaties die bouwmaterialenproducenten vertegenwoordigen, zich te verenigen om hun gemeenschappelijke belangen te behartigen bij de overheden en alle andere instanties die een rol spelen in de bouw- en infrastructuursector.

De groepering noemde zich de «Belgische BouwMaterialen Producenten», afgekort : BMP

Door zijn leden vertegenwoordigt BMP een belangerijk onderdeel van het Belgisch economisch leven : 30.000 werkenemers en een zakencijfer van bijna 11 miljard EUR.
Bovendien zijn de Belgische bouwmaterialen ook zeer sterk exportgericht. Ze dragen bij tot het positieve saldo van de Belgische handelsbalans met bijna 60 % van hun geconsolideerde omzet.